Obłęd: Powtarzać w kółko tą samą czynność oczekując innych rezultatów

Albert Einstein