shadow-ornament

Damian Kapturski

Fizjoterapeuta

Magisterium na wydziale fizjoterapii wrocławskiej AWF otrzymał w roku 2004 broniąc pracę poruszającą temat schorzeń oraz terapii kręgosłupa. Od tamtej pory nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje uzyskał uprawnienia Międzynarodowego Instytutu McKenzie MDT w zakresie mechanicznego diagnozowania i terapii kręgosłupa, tytuł Terapeuty Medycyny Ortopedycznej przyznawany przez OMI Global, oraz certyfikat kompetencji stosowania terapii manualnej zgodnej z koncepcją Maitland, przyznawany przez IMTA.

IPNFA® Instructor

Odbył 9-cio miesięczny staż na oddziale rehabilitacji neurologicznej kalifornijskiej kliniki w Vallejo. Dzięki kilkuletniej pracy z koncepcją PNF, udziałowi w licznych szkoleniach oraz zaangażowaniu na rzecz propagowania metody PNF w Polsce składając egzamin w Radolfcell uzyskał w roku 2008 certyfikat Terapeuty Międzynarodowego Koncepcji PNF. W latach 2009-2014 pełnił rolę asystenta podczas szkoleń przeprowadzanych pod patronatem międzynarodowej organizacji IPNFA. Obecnie instruktor szkoleń podstawowych koncepcji PNF prowadzonych pod patronatem International PNF Association.

Nauczyciel GYROTONIC®

Pierwszy w Polsce nauczyciel i osoba promująca koncepcję  GYROTONIC® Swoją przygodę z GYROTONIC EXPANSION SYSTEM® rozpoczął w 2007 roku, gdy podczas pobytu w USA  po raz pierwszy poznał jej dobroczynny wpływ na samopoczucie. Przez lata pokonując kolejne szczeble edukacji, szkoląc się u takich nauczycieli jak: Anke Hauerstein (Niemcy), Silvia Frosali (Włochy), Leda Franklin (Wielka Brytania), Cori Doetzer (USA), zdobył uprawnienia nauczyciela koncepcji GYROTONIC®.

Joanna Tokarska

Fizjoterapeutka

Absolwentka warszawskiej AWF, studia ukończyła w 2002 roku z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracę magisterską poświęconą analizie chodu. Od momentu ukończenia studiów cały czas pracująca jako fizjoterapeutka w czołowych polskich placówkach zarówno terapeutycznych, jak i szkoleniowych. Certyfikowana terapeutka metody McKenzie MDT, Terapeutka Medycyny Ortopedycznej OMI Global, Certyfikowana Terapeutka Saebo. Więcej o tym, kim jest Joanna Tokarska znajdziesz tutaj.

IPNFA® Assistant

Absolwenka kursów metody PNF zakończonych w 2008 roku międzynarodowym egzaminem przyznającym tytuł Terapeuty Międzynarodowego Koncepcji PNF. Od 2014 roku asystentka podczas szkoleń PNF podstawowy i rozwijający przeprowadzanych pod patronatem międzynarodowej organizacji IPNFA . Czynnie zaangażowana w działalność polskiego oddziału IPNFA – IPNFA Poland.

shadow-ornament