Badania na temat punktów odniesienia

„Zewnętrzny punkt odniesienia a utrzymanie równowagi”

Wulf G, Shea C, Park JH. Attention and motor performance: preferences for and advantages of an external focus. Res Q Exerc Sport. 2001 Dec;72(4):335-44.

W tym badaniu uczestnicy stojący na desce do ćwiczeń równoważnych poproszeni zostali o utrzymanie jej w poziomie. Jedna z grup miała koncentrować się na własnych stopach, druga na markerach wyznaczających poziom na desce, trzecia (kontrolna) miała myśleć o niczym ☺. Grupa ukierunkowana na zewnętrzny punkt odniesienia zdeklasowała wynikami pozostałe dwie, powtarzając wynik podobnych badań naukowych bazujących na utrzymywaniu równowagi.

„Zewnętrzny punkt odniesienia a wydajność ruchowa”

Marchant DC, Greig M, Scott C. Attentional focusing instructions influence force production and muscular activity during isokinetic elbow flexions. J Strength Cond Res. 2009 Nov;23(8):2358-66.

W tym badaniu osoby wykonywały uginanie ramion ze sztangielkami podczas którego zbierano informacje na temat aktywności EMG. Grupa z wewnętrznym punktem odniesienia poproszona była o napinanie mięśnia dwugłowego ramienia; grupa z zewnętrznym punktem odniesienia poproszona była o podnoszenie sztangielki. Grupa kontrolna nie otrzymała instrukcji. Aktywność EMG była najwyższa w grupie z wewnętrznym punktem odniesienia. Zauważ jednak, że z punktu widzenia wydajności ruchu, wysoka aktywność EMG nie jest pożądana ponieważ oznacza większy wysiłek dla tej samej aktywności. Efektywność oznacza zdolność wykonania zadania osiągając największe korzyści przy najmniejszym nakładzie zasobów własnych.

Emanuel M, Jarus T, Bart O. Phys Ther. Effect of focus of attention and age on motor acquisition, retention, and transfer: a randomized trial. 2008 Feb;88(2):251-60. Epub 2007 Nov 27.

W tym badaniu ocenie poddawano celność rzutu dartami (strzałkami). Grupa ukierunkowana na wewnętrzny punkt odniesienia koncentrowała uwagę na zgięciu nadgarstka; grupa ukierunkowana na zewnętrznym punkcie odniesienia otrzymała instrukcję by koncentrować się na celu. Jak się okazało, osoby z drugiej grupy (external point of focus) nie tylko wykazały wyższą celność ale również niższą aktywność EMG mięśni okolicy nadgarstka oraz całej kończyny górnej.
Koncentrując uwagę do wewnątrz, aktywujesz wszystkie mięśnie, nie tylko te na których skupiona jest uwaga. Skupiając się na ruchu częścią ciała sprawiasz, że cały układ motoryczny musi pracować ciężej, czasem w sposób niepożądany.

„Zewnętrzny punkt odniesienia a wytrzymałość”

Schücker L, Hagemann N, Strauss B, Völker K. The effect of attentional focus on running economy. J Sports Sci. 2009 Oct;27(12):1241-8.

Schücker w swoim badaniu poddał ocenie grupę biegaczy którzy na dystansie 10km średnio osiągali czas w granicy 36 minut (zaawansowani ale nie profesjonaliści). Dwie grupy ukierunkowane na wewnętrzny punkt odniesienia skupiały uwagę kolejno na technice biegu oraz oddychaniu. Grupa ukierunkowana na zewnątrz koncentrowała się na mijaniu obiektów z otoczenia. Grupa kontrolna nie była instruowana. Wyniki? Grupę ukierunkowaną na zewnątrz charakteryzowało mniejsze zużycie tlenu w jednostce czasu dla uzyskania tego samego rezultatu.