Pacjent po udarze lub urazie rdzenia przestał robić postępy? 

poznaj nowy sposób pracy ze spastycznością wykorzystując podejście osteopatyczne


+86 skutecznych technik, dzięki którym nie zabraknie Ci pomysłów na terapię pacjentów z uszkodzeniem górnego motoneuronu

EXTRA BONUS  Metoda PNF - Kliniczne Zastosowanie (szkolenie online o wartości 797zł)

Warszawa

styczeń 28-29, 2023

Białystok

luty 11-12, 2023

Wrocław

maj 13-14, 2023

Gdańsk

styczeń 07-08, 2023

Katowice

listopad 26-27, 2022

Rzeszów

kwiecień 15-16, 2023

Spastyczność w Ujęciu Osteopatycznym
Kończyna Dolna


JAK ZMIENI SIĘ TWOJA PRACA Z PACJENTEM PO SZKOLENIU?


Efektywnie wykorzystasz czas terapii, koncentrując się jedynie na kluczowych problemach wynikających ze spastyczności
Dobierzesz takie aktywności, dzięki którym realnie poprawisz jakość życia pacjenta
Wzbogacisz warsztat o manualne techniki osteopatyczne, które pozwolą ci wpłynąć na zmiany w obrębie tkanki łącznej (przykurcze, sztywność mięśniowa, uwięźnięcie nerwów obwodowych)
Nabierzesz pewności siebie w pracy z pacjentem spastycznym dzięki wiedzy opartej na dowodach naukowych (EBM) oraz nabytym umiejętnościom.
Uzyskasz wsparcie i nowe pomysły dołączając do społeczności osób pracujących z pacjentami neurologicznymi.

Model hybrydowy szkolenia zapewnia
100 % elastyczności w opanowaniu teorii i 2 dni intensywnych warsztatów

+12 godzin wykładów w  formie wideo i audio — oglądaj lub słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz
Wiedza oparta o badania i najnowsze doniesienia naukowe (EBM)
Weekendowe zajęcia praktyczne
Bezterminowy dostęp

Kurs realizowany jest w formie hybrydowej

Online

Część teoretyczna szkolenia realizowana jest na platformie e-learningowej. Otrzymujesz nieograniczony dostęp do wykładów wideo, z którymi jesteś zobligowany zapoznać się przed częścią warsztatową szkolenia. 

Moduł I

Spastyczność - wprowadzenie

Definicje spastyczności. Kliniczne skale spastyczności. Interwencje w przypadku spastyczności i doniesienia naukowe dotyczące leczenia spastyczności. Zalecenia medyczne zgodnie z modelem ICF i torowaniem zmian neuroplastycznych.

Moduł II

Podstawowe badanie neurologiczne kończyny dolnej

Objawy uszkodzenia górnego i dolnego motoneuronu. Neurofizjologiczne podstawy badania siły mięśniowej, napięcia mięśniowego i odruchów.

Moduł III

Równowaga

Domeny równowagi - granice stabilności, kontrola antycypacyjna, reaktywna kontrola postawy, orientacja i integracja sensoryczna, stabilność w trakcie chodu, parametry biomechaniczne. 

Moduł IV

Badanie nerwów czaszkowych na potrzeby oceny i terapii zaburzeń równowagi

Neurofizjologia i anatomia pnia mózgu oraz wybranych nerwów czaszkowych - nerw wzrokowy, okoruchowy, bloczkowy, odwodzący, przedsionkowo-ślimakowy.

Moduł V

Analiza i terapia funkcjonalna chodu

3 główne zadania realizowane w trakcie cyklu chodu. Funkcja stopy i stawu skokowego w poszczególnych fazach chodu. Funkcja stawu kolanowego w poszczególnych fazach chodu. Funkcja stawu biodrowego w poszczególnych fazach chodu.  Studia przypadków klinicznych.

Szkolenie stacjonarne

Część praktyczna szkolenia to intensywne 2-dniowe warsztaty, na których nauczysz się praktycznych umiejętności stosowania osteopatycznych technik manualnych w pracy z pacjentem spastycznym. 

Panel I

General Osteopathic Treatment

Ocena linii T. Ocena rotacji kończyny dolnej w leżeniu przodem i tyłem. Ocena jamy brzusznej i przepony. Przepona szyjno-piersiowa. Kręgosłup szyjny i trzewia szyi. General Visceral Treatment.

Panel II

Chód

Przygotowanie strukturalne okolicy stopy. Przygotowanie strukturalne okolicy stawu kolanowego. Przygotowanie strukturalne okolicy kręgosłupa lędźwiowego. Torowanie poszczególnych faz chodu.

Panel III

Palpacja osteopatyczna i trening normalizacji napięcia nerwowego

Przednia strona miednicy. Przednia strona uda. Przyśrodkowa strona uda. Boczna strona uda. Tylna strona uda. Tylna strona miednicy. Struktury stawu kolanowego. Przednia i boczna strona podudzia. Tylna strona podudzia. Stopa.

Panel IV

Podstawowe badanie neurologiczne kończyny dolnej

Ocena wybranych nerwów czaszowych i wpływu ich zaburzeń na równowagę. Ocena istotności sensorycznej. Obserwacja neurologiczna. Badanie napięcia mięśniowego. Badanie odruchów, siły mięśniowej i czucia głębokiego.

Panel V

Równowaga

Wprowadzenie do progresywnego izometrycznego torowania antagonistów (PITA) oraz regresywnego izometrycznego torowania agonistów (RITA). Aktywności PITA/RITA w pozycjach niskich (praca na macie). Aktywności PITA/RITA z wykorzystaniem transferów z pozycji niskich do pozycji wysokich.

Szkolenie prowadzi

Damian Kapturski

Damian Kapturski D.O. MScPT, IPNFA Instruktor  Doświadczony szkoleniowiec z ponad 17-letnim stażem pracy z pacjentami neurologicznymi. 

Oferta na rok 2023

Cena szkolenia 2047 PLN

1697 PLN

Oto wszystko co otrzymasz, kiedy zapiszesz się na kurs

2-dniowe szkolenie stacjonarne
+12 godzin wykładów online
Nieograniczony dostęp do platformy e-learningowej
Dostęp do zamkniętej społeczności
+317 stron materiałów szkoleniowych
Certyfikat w języku polskim i angielskim
BONUS: Kurs online Metoda PNF - Kliniczne Zastosowanie o wartości 797zł

Spastyczność w ujęciu osteopatycznym bonus

Liczba miejsc ograniczona

Spastyczność w Ujęciu Osteopatycznym Kończyna Dolna

spastyczność skrypty szkolenia
spastyczność materiały online
50% Complete

GET MY BEST SELLING BOOK - FREE

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close