KolanoOrtopediaPrzegląd Prasy

Zerwanie ACL Rekomendacje Oparte Na Doniesieniach Naukowych

Celem publikacji jest przedstawienie obecnie najlepiej udokumentowanych rekomendacji postępowania z pacjentami po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Publikacja zawiera również podsumowanie informacji na temat konsekwencji uszkodzenia ACL, osiąganych