BólOsteopatia

Centralna sensytyzacja w przypadku bólu mięśniowo-szkieletowego

Centralna sensytyzacja jest normalnie występującym mechanizmem neurofizjologicznym. Związana jest z procesami adaptacyjnymi w obrębie rogów tylnych rdzenia kręgowego oraz procesami przetwarzania w obrębie struktur korowych mózgowia. W chwili obecnej nie