Zgodnie z obietnicą, ogłaszam konkurs. Do wygrania najnowsze wydanie książki „PNF in Practice”, dodatkowo wzbogacone o autograf jednego ze współautorów Dominieka Beckersa. Mam wrażenie, że dla osób zainteresowanych koncepcją PNF to prawdziwa gradka.

Test


Regulamin Konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Damia Kapturski
  2. Czas trwania konkursu: od 23 marca 2014 do 4 kwietnia 2014
  3. Zwycięzca otrzyma najnowsze wydanie książki: Adler, Beckers, Buck;”PNF in Practice”, Fourth Edition
  4. Konkurs wygra uczestnik, który rozwiąże test  uzyskując największą liczbę punktów. W przypadku gdy kilku uczestników uzyska tą samą liczbę punktów, zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza wypełniła i przesłała test.
  5. Test ma formę pytań wielokrotnego wyboru z wieloma poprawnymi odpowiedziami i wypełniany jest w formie elektronicznej. By wziąć udział w konkursie należy podać swoje imię lub pseudonim oraz prawidłowy adres e-mail.
  6. Uczestnik, który odpowiadając na pytanie zaznaczy odpowiedź błędną lub nie zaznaczy odpowiedzi prawidłowej, uzyska zero punktów za pytanie. W przypadku zaznaczenia wyłącznie wszystkich poprawnych odpowiedzi na pytanie, uczestnik otrzymuje jeden punkt za dane pytanie. Każde pytanie zawiera przynajmniej jeden wariant prawidłowej odpowiedzi.
  7. Zwycięzca zostanie wyłoniony oraz poinformowany o tym fakcie przez e-mail w ciągu 2 tygodni po zakończeniu konkursu. By odebrać nagrodę należy w ciągu 3 dni roboczych odpowiedzieć na e-mail przesłany przez organizatora, podając adres, na który ma być przesłana nagroda. Nagroda zostanie przesłana pocztą, listem poleconym na koszt organizatora.
  8. W przypadku braku kontaktu zwrotnego od zwycięzcy, nagroda przepada na rzeczy kolejnego uczestnika, z największą liczbą punktów.