Ćwiczenia Kegla, zalecane w terapii nietrzymania moczu lub dysfunkcji w obrębie miednicy małej, nie są dla wszystkich. Jak wskazują badania, nie wszyscy pacjenci są w stanie we właściwy sposób wykonać skurcz mięśni dna miednicy. Dla przykładu Bump[1] i współpracownicy wykazali, że pacjenci, którym przekazano krótką instrukcję słowną oraz pisemną nie byli w stanie wykonać pracy mięśni dna miednicy we właściwy sposób. Dodatkowo, pacjenci ci pogarszali swój problem nietrzymania moczu. Scott i współpracownicy wykazali na grupie zdrowych mężczyzn, że wielu z nich po otrzymaniu wystandaryzowanej instrukcji słownej, nie było w stanie aktywować mięśni dna miednicy.

Jeśli mięśnie dna miednicy są bolesne lub skrócone, co w języku angielskim zostało już opisane jako osobna jednostka chorobowa „non-relaxing pelvic floor dysfunction” ćwiczenia Keglą mogą być przeciwwskazane. Pacjenci Ci odniosą większą korzyść, ucząc się jak rozluźniać mięśnie dna miednicy a nie je aktywować[2]. Fitzgerald i Kotarinos[3] rekomendują by pacjenci z „non-relaxing pelvic flor dysfunction” przez pewien czas całkowicie zrezygnowali z ćwiczeń Kegla, tak by nie pogarszać i nie nasilać stanu bolesnego skrócenia mięśni.

[1] Bump, R. C., Hurt, W. G., Fantl, J. A., & Wyman, J. F. (1991). Assessment of Kegel pelvic muscle exercise performance after brief verbal instruction. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165(2), 322-327.

[2] Faubion, S. S., Shuster, L. T., & Bharucha, A. E. Recognition and Management of Nonrelaxing Pelvic Floor Dysfunction. [Review Article]. Mayo Clinic Proceedings. doi: 10.1016/j.mayocp.2011.09.004

[3] FitzGerald, M. P., & Kotarinos, R. (2003). Rehabilitation of the short pelvic floor. II: Treatment of the patient with the short pelvic floor. International Urogynecology Journal And Pelvic Floor Dysfunction, 14(4), 269-275.