Już jutro ukaże się pierwsze z czerech nagrań dotyczących problemu zlokalizowanego w stawie ramiennym. Objaw, który omawiam dla Ciebie w kolejnych materiałach video, jest dość często spotykany, jednak również dość łatwo mylnie interpretowany.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, szybka powtórka kolejnych etapów w badaniu stawu barkowego.

Podstawowe badanie barku

Testy Unoszenia

Aktywne Uniesienie Obu Ramion

Poproś pacjenta o uniesienie obu ramiom bokiem w górę, tak wysoko jak jest to możliwe. Obserwuj niebolesny zakres ruchu. Ruch ten jest inicjowany przez mięsień nadgrzebieniowy, ponieważ jednak prosisz o wykonanie ruchu globalnego, angażującego skoordynowaną pracę pomiędzy kością ramienną i łopatką (rytm łopatowo-ramienny), test ten pozwoli zaobserwować ewentualne zaburzenia pracy również w obrębie obręczy barkowej.

Pasywne Uniesienie

Chwyć testowane ramię pacjenta tuż nad stawem łokciowym. Unieś je utrzymując ruch w płaszczyźnie czołowej, testując dostępny zakres ruchu oraz czucie końcowe.

Bolesny Łuk

Poproś pacjenta o uniesienie ramienia tak by zachował ruch w płaszczyźnie czołowej. Obserwuj czy w środkowym zakresie ruchu prowokowany jest ból, który ustępuję po przekroczeniu zakresu około 90 stopni.

Staw Łopatkowo Ramienny

Pasywne odwiedzenie w stawie łopatkowo ramiennym

Zablokuj jedną ręką rotację łopatki, chwytając za jej kąt dolny. Drugą ręką, chwytając tuż powyżej stawu łokciowego, unieś ramię testując dostępny zakres ruchu pasywnego (pacjent nie pomaga). W warunkach normalnych, ruch przebiega do około 90 stopni. Ograniczenie tego zakresu wskazuje na problem zlokalizowany w obrębie stawu łopatkowo-ramiennego lub/i przestrzeni podbarkowej.

Pasywna rotacja zewnętrzna

Chwyć nieco powyżej nadgarstka testowanego ramienia, ustawiając staw łokciowy pod kątem prostym. Drugą ręką zablokuj tułów pacjenta obejmując obręcz barkową. W warunkach normalnych możliwy jest ruch do około 90 stopni rotacji zewnętrznej, ponieważ możliwe są osobnicze różnice, porównaj do strony przeciwnej. W trakcie testowania pasywnej rotacji zewnętrznej, naciągnięciu podlega między innymi przednia część torebki stawowej, kaletka podbarkowa, staw barkowo-obojczykowy oraz ścięgno mięśnia podłopatkowego.

Pasywna rotacja wewnętrzna

Podobnie jak w poprzednim teście, chwyć testowaną rękę powyżej nadgarstka ustawiając staw łokciowy pod kątek 90 stopni. Drugą ręką ustabilizuj tułów pacjenta układając ją pomiędzy łopatkami. Normalny zakres rotacji wewnętrznej wynosi 90 stopni, pamiętaj jednak by porównywać obie strony. W trakcie wykonywania tego testu może pojawić się bolesny łuk, który klinicznie ma takie samo znaczenie jak w trakcie testu wykonywanego do odwiedzenia.

Testy Oporowe

W trakcie sprawdzania tych testów prosisz pacjenta o aktywną pracę przeciwko Twojemu oporowi. Kolejno testujesz następujące ruchy:

Przywiedzenie

Odwiedzenie

Rotacja zewnętrzna

Rotacja Wewnętrzna

Zgięcie łokcia

Wyprost łokcia