Mówi się, że kinesiotaping może wspomagać, lub też hamować czynność mięśnia w zależności od tego, w jaki sposób zostanie naklejony. Chociaż stosowany chętnie przez fizjoterapeutów, trenerów i sportowców, to badania dotyczące kinesiotapingu nie wykazują zbyt dużych korzyści, o ile w ogóle.

Szacowany czas czytania: 7 minut

Kinesiotaping powstał w latach 70, jednak prawdziwą popularność zyskał dzięki Olimpiadzie w 2012 roku, ponieważ w jej trakcie ciała najlepszych sportowców na świecie pokrywały różnokolorowe, jaskrawe taśmy. 

Uzasadnieniem dla stosowania kinesiotapingu jest teoria, że stosowanie go w kierunku od przyczepu końcowego do początkowego hamuje czynność mięśnia poprzez rozciąganie narządów Golgiego, natomiast kierunek od przyczepu początkowego do końcowego wspomaga mięsień stymulując wrzecionka mięśniowe.

Jednak w ostatnich dziesięciu latach przeglądy systematyczne analizujące wpływ kinesiotapingu u sportowców z kontuzjami wykazały bardzo niewielką korzyść z ich stosowania (Lim and Tay, n.d.; Williams et al. 2012; Mostafavifar, Wertz, and Borchers 2012; Montalvo, Cara, and Myer 2014).

Kinesiotaping – czy poprawia siłę?

W kilku badaniach postanowiono przeanalizować wpływ kinesiotapingu na siłę. Co wykazały?

  • Taping nie zwiększył siły mięśni czworogłowych uda (Vercelli et al. 2012) i nie poprawił funkcji (Fernandes de Jesus et al. 2016)
  • Niewielkie, ale dobrze zaprojektowane badaniu z 2015 roku badające wpływ kinesiotapingu na poprawę skoczności profesjonalnych sportsmenek biegających przez płotki wypadło negatywnie. Autorzy nie rekomendują wykorzystania kinesiotapingu w celu poprawy wyników skoczności (Schiffer et al. 2015).
  • Kolejne badanie z 2018 roku (Boozari et al. 2018) analizujące wyniki skoczności wykazało brak wpływu na osiągi lub skoczność, a kinesiotaping określiło jako nieskuteczny w wymagających aktywnościach.
  • Taping nie miał żadnego wpływu na siłę wyprostu kolan u osiemnastu młodych, silnych mężczyzn (de Freitas et al. 2018).

Ogólnie rzecz biorąc badania podsumowują, że brak jest przekonujących dowodów na to, że wykorzystanie kinesiotapingu poprawia wyniki sportowe (Reneker et al. 2018).

kinesiotaping korzyści

Zmiany w aktywacji i męczliwości mięśni a kinesiotaping 

W niedawno opublikowanym badaniu (Ataabadi et al. 2022) postanowiono sprawdzić wpływ kinesiotapingu na aktywność i męczliwość prostowników uda podczas dynamicznych badań zmęczeniowych. Czy badanie to wykaże coś innego, niż to, co ustalono do tej pory?

Metoda przeprowadzenia badania

W badaniu wzięło udział 17 sportowców ze szkół wyższych. Badani poddani zostali czterem dynamicznym protokołom zmęczeniowym dla prostowników uda w czterech różnych warunkach (1) bez kinesiotapingu (2) kinesiotaping hamujący (3) kinesiotaping wspomagający (4) kinesiotaping pozorowany. 

Protokoły zmęczeniowe były wykonywane raz w tygodniu przez cztery tygodnie w losowej kolejności. Obejmowały one 100 dynamicznych ruchów wyprostu kolana w prędkością 90 stopni na sekundę na dynamometrze izokinetycznym. Kinesiotaping zaaplikowano na mięsień obszerny przyśrodkowy. Natomiast aktywność mięśniową mierzono dla mięśnia obszernego przyśrodkowego, obszernego bocznego i prostego uda.

Wyniki

Badanie nie wykazało znaczących różnic w aktywacji i męczliwości mięśnia obszernego przyśrodkowego, obszernego bocznego i prostego uda.

Ograniczenia

Badanie obejmowało tylko osoby zdrowe. Oznacza to, że u osób z bólem, kontuzjami, zaburzeniami neurologicznymi lub mięśniowo-szkieletowymi wyniki mogłyby być inne.

Co to oznacza w praktyce?

Kinesiotaping jest często wykorzystywany przez trenerów, klinicystów i sportowców w celu poprawy osiągów sportowych i redukcji bólu.

Co prawda w kilku badaniach wykazano wpływ na aktywność tkanki mięśniowej, jednak był on znikomy (Mak et al. 2019). Znacząca większość publikacji nie wykazała jednak żadnych zmian. 

Podsumowując, do stosowanie kinesiotapingu w celu poprawy wydajności, siły, inhibicji lub zapobiegania męczliwości mięśni u sportowców należy podejść z dystansem.

Literatura

Ataabadi, Peyman Aghaie, Ali Abbasi, Mohsen Shojaatian, Amir Letafatkar, Zdenek Svoboda, and Giacomo Rossettini. 2022. “The Effects of Facilitatory and Inhibitory Kinesiotaping of Vastus Medialis on the Activation and Fatigue of Superficial Quadriceps Muscles.” Scientific Reports 12 (1): 13451.

Boozari S, Sanjari MA, Amiri A, Ebrahimi Takamjani I. Effect of Gastrocnemius Kinesio Taping on Countermovement Jump Performance and Vertical Stiffness Following Muscle Fatigue. J Sport Rehabil. 2018 Jul;27(4):306–311

Fernandes de Jesus, Julio, Aline de Almeida Novello, Gustavo Bezerra Nakaoka, Amir Curcio dos Reis, Thiago Yukio Fukuda, and Flavio Fernandes Bryk. 2016. “Kinesio Taping Effect on Quadriceps Strength and Lower Limb Function of Healthy Individuals: A Blinded, Controlled, Randomized, Clinical Trial.” Physical Therapy in Sport: Official Journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine 18 (March): 27–31.

Freitas, Fabio S. de, Lee E. Brown, Willy A. Gomes, David G. Behm, and Paulo H. Marchetti. 2018. “NO EFFECT OF KINESIOLOGY TAPE ON PASSIVE TENSION, STRENGTH OR QUADRICEPS MUSCLE ACTIVATION OF DURING MAXIMAL VOLUNTARY ISOMETRIC CONTRACTIONS IN RESISTANCE TRAINED MEN.” International Journal of Sports Physical Therapy 13 (4): 661–67.

Lim, and Tay. n.d. “Kinesio Taping in Musculoskeletal Pain and Disability That Lasts for More than 4 Weeks: Is It Time to Peel off the Tape and Throw It out with the Sweat? A Systematic Review ….” British Journal of Sports Medicine. https://bjsm.bmj.com/content/49/24/1558.short.

Mak, Dominic Ngo-Tung, Ivan Pui-Hung Au, Mavis Chan, Zoe Yau-Shan Chan, Winko Wenkang An, Janet Hanwen Zhang, David Draper, and Roy Tsz-Hei Cheung. 2019. “Placebo Effect of Facilitatory Kinesio Tape on Muscle Activity and Muscle Strength.” Physiotherapy Theory and Practice 35 (2): 157–62.

Montalvo, Alicia M., Ed Le Cara, and Gregory D. Myer. 2014. “Effect of Kinesiology Taping on Pain in Individuals with Musculoskeletal Injuries: Systematic Review and Meta-Analysis.” The Physician and Sportsmedicine 42 (2): 48–57.

Mostafavifar, Mehran, Jess Wertz, and James Borchers. 2012. “A Systematic Review of the Effectiveness of Kinesio Taping for Musculoskeletal Injury.” The Physician and Sportsmedicine 40 (4): 33–40.

Reneker, Jennifer C., Lisa Latham, Ryan McGlawn, and Matthew R. Reneker. 2018. “Effectiveness of Kinesiology Tape on Sports Performance Abilities in Athletes: A Systematic Review.” Physical Therapy in Sport: Official Journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine 31 (May): 83–98.

Schiffer, Thorsten, Anne Möllinger, Billy Sperlich, and Daniel Memmert. 2015. “Kinesio Taping and Jump Performance in Elite Female Track and Field Athletes.” Journal of Sport Rehabilitation 24 (1): 47–50.

Vercelli, Stefano, Francesco Sartorio, Calogero Foti, Lorenzo Colletto, Domenico Virton, Gianpaolo Ronconi, and Giorgio Ferriero. 2012. “Immediate Effects of Kinesiotaping on Quadriceps Muscle Strength: A Single-Blind, Placebo-Controlled Crossover Trial.” Clinical Journal of Sport Medicine: Official Journal of the Canadian Academy of Sport Medicine 22 (4): 319–26.

Williams, Sean, Chris Whatman, Patria A. Hume, and Kelly Sheerin. 2012. “Kinesio Taping in Treatment and Prevention of Sports Injuries.” Sports Medicine  42 (2): 153–64.