Stymulacja rdzenia kręgowego okazała się obiecującą metodą w kontekście długotrwałej poprawy funkcji kończyn dolnych u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego. Czy dzięki tej metodzie jest możliwa poprawa funkcji kończyny górnej po udarze? Nature Medicine przeprowadziło badanie, z którego możemy dowiedzieć się więcej.

Szacowany czas czytania: 3 minuty

Opis badania

Amerykańscy naukowcy skonstruowali implant podłączany za pośrednictwem elektrod do rdzenia kręgowego. Jego zadaniem jest wzmacniać sygnały ruchowe przekazywane z mózgu do kończyn. Wyniki nowego badania dostarczają „obiecujących, choć wstępnych, dowodów na to, że stymulacja rdzenia kręgowego może być zarówno podejściem wspomagającym, jak i przywracającym sprawność kończyny górnej po udarze”. 

Autorzy wykorzystali elektryczną stymulację rdzenia kręgowego na korzenie grzbietowe nerwów kręgosłupa szyjnego. Celem interwencji było poprawa funkcji ręki. W badaniu wzięły udział dwie pacjentki z przewlekłym niedowładem kończyny górnej o stopniu umiarkowanym i ciężkim.

Pierwszą pacjentką była kobieta w wieku 31 lat. Doznała ona udaru krwotocznego w obrębie wzgórza prawej półkuli mózgu w następstwie naczyniaka jamistego. Druga pacjentka to 47-letnia kobieta 3 lata po incydencie. U tej pacjentki w wyniku rozwarstwienia tętnicy szyjnej prawej doszło do rozległego udaru niedokrwiennego tętnicy środkowej mózgu prawej.

Duża poprawa funkcji ręki po udarze

Ciągła stymulacja rdzenia spowodowała u obu pacjentek znaczną i natychmiastową poprawę siły i zręczności rąk i dłoni. Poprawę zauważono także w kontekście kinematyki i ruchów funkcjonalnych.

Co więcej, pierwsza pacjentka (9 lat po udarze) przed badaniem nie była w stanie wykonywać drobnych ruchów na przykład otworzyć drzwi kluczem ani jeść używając sztućców. Po zastosowaniu procedury stymulacji rdzenia kręgowego była w stanie wykonać wspomniane czynności.

Ważniejsze pytanie brzmi, czy te efekty utrzymają się, jeżeli stymulacja zostanie przerwana? Według autorów, po kilkutygodniowej stymulacji (29 dni), a następnie jej odłączeniu, pewna poprawa w kontekście funkcji motorycznej wciąż była widoczna.

Podsumowanie

Wyniki badań opierają się na danych zebranych po analizie dwóch osób. Z tego powodu niemożliwe jest wyciągnięcie definitywnych wniosków dotyczących ogólnego bezpieczeństwa lub skuteczności. Jakkolwiek poprawa funkcji ręki po udarze uzyskana w badaniu napawa optymizmem.

Udar skutkujący nawet niewielkimi deficytami może bardzo wpłynąć na niezależność i możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, a także zawodowym dotkniętych nim osób. Z kolei fizjoterapia sama w sobie ma ograniczone możliwości. Z tego powodu przetestowanie skutecznych metod neurorehabilitacji, które mogą pomóc tym pacjentom wrócić do pełnej sprawności jest koniecznością. Być może to właśnie stymulacja rdzenia kręgowego będzie jedną z tych metod.

Literatura

Powell MP, Verma N, Sorensen E, Carranza E, Boos A, Fields DP, Roy S, Ensel S, Barra B, Balzer J, Goldsmith J, Friedlander RM, Wittenberg GF, Fisher LE, Krakauer JW, Gerszten PC, Pirondini E, Weber DJ, Capogrosso M. Epidural stimulation of the cervical spinal cord for post-stroke upper-limb paresis. Nat Med. 2023 Mar;29(3):689-699. doi: 10.1038/s41591-022-02202-6. Epub 2023 Feb 20. PMID: 36807682; PMCID: PMC10291889.