Celem tego artykułu jest przedstawienie obecnie najlepiej udokumentowanych rekomendacji postępowania z pacjentami po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego (ACL).

Publikacja zawiera również podsumowanie informacji na temat konsekwencji uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego, osiąganych rezultatów w zależności od postępowania terapeutycznego i ćwiczeń oraz czynników uzależnionych od pacjenta, które mają wpływ na rezultat terapii.

Wstęp
Jakie są cele w przypadku postępowania z zerwanym więzadłem krzyżowym przednim?
Jakie są powszechne strategie prowadzenia pacjenta po zerwaniu ACL?
Czy czynniki leczenia zerwanego ACL różnią się w zależności od strategii postępowania?
Wiotkość stawu kolanowego i niestabilność funkcjonalna
Dodatkowe urazy kolana i operacje
Jakie czynniki uzależnione od pacjenta mają wpływ na leczenie zerwania więzadła krzyżowego przedniego?
W jaki sposób należy omówić z pacjentem możliwości i oczekiwania dotyczące wyboru postępowania po zerwaniu ACL?
Czym jest rehabilitacja ACL oparta na doniesieniach naukowych?
Czynniki, które wymuszają zmiany w programie rehabilitacji
Skąd mam wiedzieć, kiedy dana osoba jest gotowa do powrotu do sportu po zerwaniu ACL?
Gotowość fizyczna
Gotowość psychologiczna powrotu do sportu
Gojenie biologiczne
Podsumowanie

Może zainteresuje cię również:

Kliknij