3 pytania, które musisz sobie zadać by odnieść sukces podczas rehabilitacji funkcjonalnej stawu kolanowego.

1# Dlaczego zaczęło boleć?

Jeśli pacjent z bólem kolana nie miał bezpośredniego urazu stawu (uderzenie, skręcenie, zerwanie więzadła itp.) jest bardziej niż prawdopodobne, że przyczyna dolegliwości nie leży w obrębie stawu kolanowego!

 

Zadbaj by podczas badania koniecznie zwrócić uwagę na kręgosłup lędźwiowy, staw biodrowy i staw skokowy. Absolutnym minimum jest badanie ruchomości we wszystkich wymienionych rejonach.

 

2# Czy źródło dolegliwości leży w obrębie stawu kolanowego?

 

Uszkodzona tkanka, naturalnie może znajdować się w obrębie stawu kolanowego, ale nie musi. Przykładem takiej sytuacji jest ból w obrębie dermatomu L3.

To kolejny powód dla którego podczas badania, należy wykonać testy przesiewowe dla kręgosłupa lędźwiowego oraz stawu biodrowego.

 

3# Czy prezentowany obraz kliniczny  to „syndrom zaburzeń układu ruchu”?

 

Ponieważ „Syndromy zaburzeń układu ruchu” [Movement system impairment syndromes] są wciąż pojęciemrzadko spotykanym w literaturze polskojęzycznej, by nie powodować zbędnego zamieszania w nomenklaturze,  pozwolę sobie ich nazwy pozostawić w oryginale.

 

Tibiofemoral Rotation Syndrome:

Przyczyną dolegliwości jest zaburzenie komponenty rotacyjnej połączenia piszczelowo-udowego (kierunek dysfunkcji: część piszczelowa do rotacji zewnętrznej lub/i część udowa do rotacji wewnętrznej).

Najczęstsze diagnozy (strukturalne):

 1. naciągnięcie więzadła pobocznego przyśrodkowego
 2. zespół rzepkowo-udowy
 3. uszkodzenie mięśni kulszowo-goleniowych
 4. zespół naprężacza powięzi szerokiej
 5. uszkodzenie mięśnia podkolanowego
 6. zapalenie kaletki gęsiej stopy
 7. uszkodzenie łąkotki

 

Cel terapeutyczny:

Ograniczyć komponentę rotacyjną pomiędzy kością udową i piszczelową.

Przykładowa aktywność podczas sesji terapeutycznej:

Trening aktywnej kontroli komponenty rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym.

 

Tibiofemoral Hypomobility Syndrome

Przyczyną dolegliwości jest zaburzenie ruchomości w kierunku wszystkich ruchów fizjologicznych stawu kolanowego.

Najczęstsze diagnozy (strukturalne):

 1. przykurcz kolana
 2. przyparcie stawu rzepkowo udowego
 3. ból kolana

Przykładowa aktywność podczas sesji terapeutycznej:

Torowanie fazy chodu: Loading Response

 • trening kontroli ekscentrycznej zginaczy grzbietowych stopy,
 • trening kontroli ekscentrycznej prostowników stawu kolanowego,
 • trening kontroli ekscentrycznej stabilizatorów stawu biodrowego w płaszczyźnie czołowej

 

Knee extension syndrome

 

Dolegliwości bólowe związane są z nad aktywnością mięśnia czworogłowego uda pociągającego za rzepkę, więzadło wspólne rzepki lub guzowatość piszczeli. Dodatkowo występuje obniżenie wydolności prostowników w stawie biodrowym.

Najczęstsze diagnozy (strukturalne)

 1. kolano skoczka
 2. choroba Osgood-Schlatter
 3. dysfunkcja stawu rzepkowo-udowego
 4. chondromalacja rzepki
 5. przeciążenie mięśnia czworogłowego-uda

 

Przykładowa aktywność podczas sesji terapeutycznej:

Trening kontroli ekscentrycznej prostowników stawu biodrowego w łańcuchach zamkniętych.

 

Knee hyperextension syndrome

Dolegliwości bólowe związane z zaburzeniem mechanizmu kontroli wyprostu kolana. Miednica ustawiona w przodopochyleniu (zaburzona kontrola posturalna dolnego tułowia), ograniczona kontrola pracy ekscentrycznej mięśnia trójgłowego łydki.

Najczęstsze diagnozy (strukturalne)

 1. dysfunkcja stawu rzepkowo-udowego
 2. ból przedniego przedziału kolana
 3. chondromalacja rzepki
 4. przerost fałdu błony maziowej (plica syndrome)
 5. cysta Bakera

Przykładowa aktywność podczas sesji terapeutycznej:

Trening kontroli posturalnej w obrębie tułowia.

Patellar Lateral Glide Syndrome

Dolegliwości bólowe związane są z zaburzeniem ustawieni rzepki w dole międzykłykciowym.

 

Najczęstsze diagnozy (strukturalne)

 1. zwyrodnienie stawu rzepkowo-udowego
 2. chondromalacja rzepki
 3. zespół przedniego przedziału kolana
 4. zwichnięcie rzepki
 5. przerost błony maziowej

Fizjoterapeuci subskrybujący Newsletter otrzymują dostęp do bonusowego materiału Video, z przykładowymi aktywnościami.